Beskrivning

Citykartan Östra Göinge innehåller en kommunöversikt, en tätortskarta och kartor över Kartbilder över Broby, Knislinge, Glimåkra och Sibbhult. Rubriker och brödtexter på svenska och engelska. Tydliga kartbilder i bra skala som visar besökare vägen till det mesta av det bästa. Citykartan Östra Göinge är en del av ett koncept med kartor över samtliga Skånes 33 kommuner. Kartorna innehåller innovativa och moderna kartbilder med modern och tydlig layout. Fokus på shopping och butiker, hotell, restauranger, caféer, kultur och besöksmål. Östra Göinge är en gränsbygd där det småländska skogslandskapet möter det skånska slättlandskapet. Naturen är därför omväxlande med skogar, sjöar, hagar och öppen jordbruksmark. Genom Östra Göinge flyter den mäktiga Helgeå på sin väg mot havet.

Citykartan finns i alla Skånes kommuner.

Citykartan Östra Göinge är en del av ett koncept med kartor över samtliga Skånes 33 kommuner. Kartorna innehåller innovativa och moderna kartbilder med modern och tydlig layout. Fokus på shopping och butiker, hotell, restauranger, caféer, kultur och besöksmål.

Citykartan Östra Göinge är miljövänlig.

Kartorna trycks på ett 100 procent FSC-märkt träfritt returpapper av bästa kvalitet. Kartorna trycks i Skåne för att undvika långa transporter. Distribution sker via kartans samtliga annonsörer och samarbetspartners som Öresundsbron, turistinformationen på Knutpunkten i Helsingborg med flera. Tillgänglig för alla Skånes turistbyråer genom Kartverkets distribution.